Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi majitelem rekreačního objektu poskytující ubytování (dále jen „ubytovateli“) a účastníky pobytů (dále jen „zákazníky“). Tyto uvedené fyzické nebo právnické osoby vstupují do obchodních vztahů vznikajících na základě objednávky ubytovacích služeb v v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, jakými jsou Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon a další. Vzájemné smluvní vztahy jsou dále upraveny v Obchodních podmínkách firmy.

  • Objednávka pobytu zákazníka musí mít písemnou podobu (e-mail, fax, dopis) . V objednávce zákazník uvede termín, počet osob (rozdělených na dospělé a děti s udáním věku),druh ubytování (chatka, apartmán). Dále uvede kontaktní údaje (adresa, kontaktní telefon)a objednávku doručí na adresu firmy.
  • V případě, že je požadovaný termín volný, ubytovatel zákazníkovi objednávku potvrdí, sdělí přesné platební podmínky (výše zálohy a termín splatnosti) a pobyt závazně rezervuje. Pokud není záloha ve stanoveném termínu uhrazena rezervace se ruší. Výše zálohy je stanovena podle délky pobytu.
  • Po obdržení zálohy je zákazníkovi zaslán (e-mailem) ubytovací poukaz (u týdenních pobytů) s informacemi k pobytu.